Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Bts Couple 16

[ TRANS ]

Q : Nếu bạn thành một nhóm cùng với JungKook thì bạn muốn nhóm đó tên là gì?

TaeHyung : JungKookV

-------
.chả nhẽ giờ lật thuyền?

@etaerealkookie

loading...