Da Vu Son Trang Tuyen Thanh Vien Cac Mang Va Quan Tri Vien

Dạ vũ cốc của chúng tôi được chia thành ba nhóm. Trong đó, mỗi nhóm sẽ có ba mảng khác nhau, gồm:

1. Chu Tước điện:

-Write

-Review

-Beta

2. Bạch Hổ cung:

-Design

-Edit

-Translate

3. Thanh Long phủ:

-Collect

-PR

-Reply

4. Huyền Vũ môn:

-Art

-Music

-Phốt

Trưởng lão của đồng nhân cốc:[Đang tuyển]

Tứ Đại trưởng lão;

Thanh Long: [Đã có]

Bạch Hổ: [Chưa có]

Chu Tước: [Chưa có]

Huyền Vũ: [Chưa có]

4 đại trưởng lão sẽ cùng với cốc chủ cai quản thành viên.

[Đã có]

Cốc chủ:

Hoàng Lân: [Đã có] (boss)


•••••

Nếu muốn ứng tuyển vào vị trí của Tứ Đại Thánh Thú, các bạn bắt buộc phải biết tất cả các mảng của nhóm đó.

Vd: Muốn trở thành Chu Tước, các bạn phải biết và thông thạo các mảng write, review và beta.

Nếu Tứ Đại trưởng lão đã đầy đủ mà bạn lại tự tin có thể đảm nhận được vai trò đó thì xin mời tự nhiên.

Các bạn có quyền thách đấu với người đang giữ vị trí đó và tất nhiên, nếu bạn thắng, vị trí đó thuộc về bạn. Cuộc thi và đề test sẽ do boss và 3 trưởng lão còn lại quyết định.

loading...