Doan Yoongi Kookga Kkookga

' từ khi gặp anh, em đã không ăn nhà hàng nữa '

' tại sao '

' vì anh đã đủ ngon rồi '

' tránh xa anh mày ra '

loading...