Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Kookv Thinh Cua Guktae Cu Bay Lung Tung Rang

Đêm đó răng đau làm chủ nhân phát sốt cả đêm không ngủ được.

Chủ nhân...
Taehiong không vòi vĩnh nữa...
Chủ nhân nhổ Taehiong đi.

Ngày hôm nay mưa to lắm, lạnh lắm nhưng không lạnh bằng trái tim Taehiong.

Taehiong sắp bị chủ nhân vứt bỏ.

Taehiong đau lắm chủ nhân ơi.

Cái đồ kim loại đó kẹp Taehiong đau muốn chết.

Mọi người kéo chân Taehiong lại nhưng nó vẫn kéo được Taehiong ra.

Ánh sáng chói loá của mặt trời làm Taehiong thảng thốt

Taehiong chính thức ra khỏi nơi ở đó, chính thức xa rời chủ nhân của mình.

Tối dần tối dần

Taehiong mệt quá

Taehiong rã rời

Taehiong....

Đã là một cái răng chết.

5/6/2019
Ủa đứa nào rẽ lối cho t trong cái series này đi :(

loading...