《Băng Cửu》(QT) Tổng Hợp Đồng Nhân

Đăng bởi: lacdaonguyetyentang

Cập nhật: 03-11-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Lưu ý: Có những truyện dài sẽ tiếp tục còn cập nhật (tác giả viết tiếp) nên là nếu cập nhật ta sẽ đăng lại chap nhé. Lấy từ nhiều nguồn (Tấn Giang, Lofter...), phi lợi nhuận và chưa có sự cho phép của tác giả. Nếu có chuyện gì có thể liên hệ với ta trong ib. Các truyện đều là QT, chưa edit, nếu rảnh ta sẽ sửa tên nhân vật mà thôi. (Thẩm chín => Thẩm Cửu, Trời Cao Sơn => Thương Khung Sơn....)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: