Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Chúng ta cưới nhau nhé { Taennie }

Đăng bởi: ROSEPARK_112

Cập nhật: 30-04-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

lưu ý truyện dành cho những bạn xếp BANG PINK nha. không thích thì đừng vào đọc. 😊

Danh sách chương: