Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

Đăng bởi: pipad314

Cập nhật: 09-03-2018


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên... soạn thảo (1272 - 1697). Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam dịch (1985 - 1992). Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội (Hà Nội) ấn hành (1993). Upload by: Pilikeyou www.dịu.vn (xn--du-08s.vn)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: