Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Edit | Nielwink | Some.

Đăng bởi: veterpan

Cập nhật: 08-10-2018


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

chỉ có ngọt ngào, ngọt ngào, ngọt ngào mà thôi. author: pabst editor: veterpan *fic edit đã có sự đồng ý của tác giả vui lòng không mang khỏi đây dưới mọi hình thức

Danh sách chương: