Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

[edit] Phàm Ba:Nương Tử Đừng Nghịch Nữa

Đăng bởi: minhonhuong1507

Cập nhật: 02-08-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

tác giả:Lan Yên Hiểu Nguyệt Nguồn:truyện FULL Chưa đc sự cho phép của tác giả Xin thứ lỗi!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: