Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Fanfic[Vong Tiện] Ngoại Truyện

Đăng bởi: ThinBng414

Cập nhật: 25-08-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Vong Tiện MĐTS phiên bản ngoại Sinh tử văn ngọt Cp: Lạnh lùng công x lưu manh thụ Hàm Quang Quân, tự Lam Trạm, hào Lam Vong Cơ x Di Lăng Lão Tổ, tự Ngụy Anh, hào Ngụy Vô Tiện. Cùng một số cp khác

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: