Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

florasion ; personal book

Đăng bởi: -yuriko_

Cập nhật: 08-08-2016


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

"just like a flower seed, i need extra care and time to bloom into a beautiful flower." florasion (n. ) ; a random book published by @-yuriko_ to share her personal things. ; an old tag book turned into a random book.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: