Khắc Lôi Nhã Nhi (Edit)

Đăng bởi: channnpull

Cập nhật: 05-06-2018


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Converter : KhangNinh Edit : mình Thể loại : spanking M/f, cổ đại,hoàng hậu x hoàng thượng , huấn văn. Tóm tắt. Nữ vương kiêu ngạo Khắc Lôi Nhã Nhi được phong làm hoàng hậu Viêm quốc, trở thành nữ nhân của Đại vương Mặc Viêm.

Danh sách chương: