Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Làng giải trí đầu đề - Hoàn Nhĩ wr

Đăng bởi: yingcv

Cập nhật: 14-03-2017


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Từ Phùng gia thiên kim, sống lại thành gia cảnh nghèo khó, một lòng một dạ mơ tưởng bằng vào mỹ mạo tiến vào làng giải trí tân nhân.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: