Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

LL mẹ

Đăng bởi: hanlong

Cập nhật: 11-04-2010


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

loạn loạn mẹ mẫu ái đồng trinh năm nay ta 16 tuế, dữ mẫu thân sinh hoạt chung một chỗ, đến nay ta hoàn không biết phụ thân ta là ai, ta là từ mẫu thân một tay đái đại . mẫu thân năm nay đã 38 tuổi, bởi vì điều dưỡng đắc hảo, thoạt nhìn hoàn giống hơn hai mươi tuế dáng vẻ. nàng nhìn rất đẹp, da phu rất trắng, nhất là một đôi đầy đặn vú, vẫn như cũ thập phần kiên đĩnh, một chút không có hạ trụy cảm giác. ta mẫu thân thập phần đau ta, kinh thường quan tâm của ta cuộc sống cùng học tập, có thì hoàn giúp ta tắm rửa, nhưng là tùy theo ta năm linh tăng trường, ta phát hiện mẫu thân không hề giúp ta tắm rửa . mà ta có thì xem kiến mẫu thân mặc dép lê thì lộ ra tuyết trắng chân trần thì, nhưng lại hội không khỏi tim đập nhĩ nhiệt trở nên. dần dần ta phát giác, ta đã ái thượng của ta mẫu thân . ta bắt đầu chú ý khởi mẫu thân nhất cử nhất động, thí đồ nhìn lén mẫu thân lỏa thể. có một ngày, ta ở học giáo chơi bóng, không cẩn thận xoay thương rảnh tay cánh tay, về nhà liên xoay khăn mặt lực ...

Danh sách chương: