Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

<< jungri >> lời tớ muốn nói

Đăng bởi: Cuckooya

Cập nhật: 18-11-2017


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Nói tớ nghe, tớ nên dừng lại hay tiếp tục tình cảm này đây? Nói tớ nghe tớ phải làm sao đây. Tớ mệt rồi, jungkook!! Bìa: Cover by @midnightt <3 <3 <3

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: