Maho No Sekai Ni Iku

Đăng bởi: Hoa_Cuc_Chom_No

Cập nhật: 05-06-2018


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Hayashi Arata - Đang chơi game bỗng dưng lăn đùng ra ngất và khi mở mắt ra thì biết mình đang ở một thế giới khác

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: