Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

make luv ❘ bác chiến ✔

Đăng bởi: -taedybear_

Cập nhật: 03-03-2020


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

chiến ca có muốn cùng em tạo dựng một tình yêu hường phấn không ? (◡‿◡✿) - textfic ----- CAST : z.xiao : tiêu chiến w.yibo85 : vương nhất bác yu_bin : vu bân zhouzhou : trác thành iron.chengie : quách thừa fing.z : phồn tinh jiyang_ : tống kế dương -haoxuan_ : vương hạo hiên hai.kuan : lưu hải khoan jin.z16 : chu tán cẩm luluxuan : tuyên lộ chenchenchen : tào dục thần -jilili : kỷ lý penxin06 : tất bồi hâm zoey.meng : mạnh tử nghĩa --- begining : 060120 ending : ?

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: