Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Nhật ký cưa đổ Tiểu Bảo bối lạnh lùng

Đăng bởi: SheepMiu715

Cập nhật: 27-08-2015


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Pairings: Khải Nguyên Author: RyyUwinter Giới thiệu sơ sơ *Tên công hôm nay chính thức trở thành thanh niên hiếu động, hình tượng lạnh lùng boy đã là quá khứ... *Em thụ chuẩn thanh niên nghiêm túc, ngạo kiều thụ (dự sẽ dạy cho tên công hiền lành hiểu chuyện lại một tí) Fic thể loại mới đây. Cám ơn các bạn đã ủng hộ Au suốt thời gian qua.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: