[Sắc] Ân Ái Cùng Tổng Tài

Đăng bởi: kie1812

Cập nhật: 04-09-2018


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Ân Ái Cùng Tổng Tài - Nam chính: Vương Hạc Đế - Nữ chính: Ngạn Na Cốt truyện: Vì một số sự cố Ngạn Na đã trao lần đầu của mình cho Vương Hạc Đế (nói chính xác hơn là Vương Hạc Đế cướp mất) và truyện bắt đầu từ đó . . . Lịch truyện: - Một tuần 1 chap

Danh sách chương: