Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

*soukoku* sẽ không bao gìơ là tình yêu

Đăng bởi: KoaChan1

Cập nhật: 23-03-2017


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Thứ nhất: nếu bạn rất yêu thương Chuuya thì không nên đọc Thứ hai: đọc lại điều thứ nhất Thứ ba: mình cảnh báo rồi đó Fic skk đầu tay của mình Nhân vật rất OOC

Danh sách chương: