THIÊN KIÊU CHI TỬ

Đăng bởi: linhlinh-992001

Cập nhật: 10-11-2018


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Thể loại: bhtt, huyễn huyễn, np, nhất công đa thụ, sủng, xuyên không. Ratting: truyện này khá buff cho nvc, chủ yếu viết truyện để giải trí, không cầu gạch đá về để xây nhà, ai không thích có thể kick back, nếu có gì sát sót mong các bạn chỉ ra lỗi sai a. Nội dung: đứa trẻ bị bỏ rơi, có một "người" nuôi dưỡng, đứa trẻ ấy từ từ khuynh đảo thiên hạ, vì các nàng mà không màng thiên hạ. Cấp bậc: về võ học: võ giả, võ sư, võ linh, võ vương, võ hoàng, võ tông, võ tôn, võ thánh, võ đế. Mỗi cấp bậc có cửu giai. Về dược học: dược giả, dược đồng, dược sư, dược linh, dược vương, dược hoàng, dược tôn, dược thánh, dược đế. Mỗi cấp bậc có tam giai. Về ma pháp: pháp giả, pháp sư, pháp linh, pháp vương, pháp hoàng, pháp tôn, pháp thánh, pháp đế. Mỗi cấp bậc có cửu tinh. Tinh thần lực: giúp lợi cho tu luyện ma pháp, có thể tu luyện. Cấp bậc: sơ cấp, tiểu cấp, trung cấp, cao cấp. Mỗi cấp bậc có chín cấp. Các hệ: lôi, hỏa, thủy, mộc, thổ, kim, hoàng kim - không gian hệ. Tiền tệ: ngân tệ, kim tệ, tinh tệ, tử tệ. 100 ngân tệ = 1kim tệ, 100 kim tệ = 1 tinh tệ, 100 tinh tệ = 1 tử tệ. Công pháp tu luyện: sơ giai, tiểu giai, trung giai, cao giai. Ma thú, yêu thú: cửu giai, giai càng lớn thì càng mạnh. Sau cửu giai là thần thú, sau thần thú là thiên thú

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: