Tiểu Mặt Trời Của Anh [AllTan]

Đăng bởi: tranphuthang

Cập nhật: 09-04-2020


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Nếu mọi người đều có kí ức của kiếp trước, họ gặp lại gia đình.nhưng họ vẫn không gặp được cậu, cả những lẫn khi đi làm nhiệm vụ. Rồi một ngày họ thấy cậu người mà mình thương nhưng cậu lại nói rằng. Mọi người là ai vậy?. ---------------------------------------------------------------- OOC Đây là AllTan Mi sẽ cho Tanjirou mất kí ức, bạn nào không thích thì kích ra dùm mình

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: