Tứ Kỳ Huyết Nguyệt

Đăng bởi: ween_Violet

Cập nhật: 07-06-2018


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

từ thời xa xưa tại vùng đất fiore's xinh đẹp có một gia tộc lớn và rất hùng mạnh được gọi là tứ kỳ huyết nguyệt, bên ngoài là thế nội bộ gia tộc cũng có rất nhiều biến động .và những chi tiết ấy sẽ được thể hiện lại một cách chân thực mà sâu sắc trong Tứ Kỳ Huyết Nguyệt

Danh sách chương: