Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

vsoo, yoonnie ✔️ instagram

Đăng bởi: orangesmun

Cập nhật: 25-03-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

- ig nhất - sẽ không phụ lòng mọi người

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: