Xuyên không sang thế giới khác cùng「Em gái」

Đăng bởi: OndaKaga

Cập nhật: 27-05-2017


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Câu chuyện về một anh chàng mắc "Sis-con"(cuồng em gái) bị triệu hồi sang thế giới khác cùng cô em gái "Bro-con"(cuồng anh trai). •Thế giới mới này....là sao?•

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: