Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Truyện của -_Vani_Awarus_-

Đăng bởi: -_Vani_Awarus_-

3381 - 893 - 56

Mấy bức tranh tui vẽ ném hết vào đây:))))

Đăng bởi: -_Vani_Awarus_-

4726 - 846 - 30

Vở vẽ CH, lâu lâu sẽ có vài chap nhảm:V Bìa:ItzAnnaDraws03