Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Truyện của ANDROPHILIA

Đăng bởi: ANDROPHILIA

786 - 82 - 9

mấy cái truyện đọc thấy sợ sợ trên reddit, tớ dịch và ném hết vào đây. tất cả câu chuyện đều

!!!

Writing

Đăng bởi: ANDROPHILIA

328 - 93 - 17

đây là một quyển nháp.

WASTELAND

Writing

Đăng bởi: ANDROPHILIA

483 - 119 - 7

ở đằng xa, không có gì cả. 2019 | ANDROPHILIA

at last,

Writing

Đăng bởi: ANDROPHILIA

80 - 19 - 2

nhồi vào trong sự trống rỗng một cái gì đó tốt đẹp hơn. 2019 | ANDROPHILIA

inanity

Writing

Đăng bởi: ANDROPHILIA

82 - 25 - 2

nỗi buồn len lỏi như thứ bệnh dịch ở trong tim. 2019 | ANDROPHILIA

NIGHTCRAWLERS

Writing

Đăng bởi: ANDROPHILIA

40 - 10 - 1

có cái gì đó sống trong màn đêm. 2019 | ANDROPHILIA