Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Truyện của BapNhi

Đăng bởi: BapNhi

6767 - 535 - 1

Hội trưởng, em thích anh → Tác giả: Bắp → Note: Truyện là của tôi, chỉ

Đăng bởi: BapNhi

6795 - 531 - 5

Yêu em → Tác giả: Bắp → Nhân vật: Mean Piravich x Plan Rathavit → Note: Truyện là của tôi, chỉ

Đăng bởi: BapNhi

7615 - 725 - 2

Thích → Tác giả: Bắp → Note: Truyện là của tôi, chỉ được post tại đây

Đăng bởi: BapNhi

3275 - 191 - 1

Thật lòng → Tác giả: Bắp → Nhân vật: Mew Suppasit x Art Parkpoom → Note: Truyện là của tôi, chỉ

Đăng bởi: BapNhi

7755 - 603 - 1

Diễn giả thành thật → Tác giả: Bắp → Note: Truyện là của tôi, chỉ được

Đăng bởi: BapNhi

4869 - 396 - 1

Oan gia → Tác giả: Bắp → Note: Truyện là của tôi, chỉ được post tại

Đăng bởi: BapNhi

160 - 33 - 4

Niên hạ của anh → Tác giả: Bắp → Nhân vật: Mean x Plan. Bảo Khánh x Phương Tuấn. Vương Nhất

Đăng bởi: BapNhi

4391 - 399 - 1

Bé con của anh → Tác giả: Bắp → Note: Truyện là của tôi, chỉ được

Đăng bởi: BapNhi

615 - 73 - 2

Tổng hợp oneshot "Chuyện nhà Mèo nhỏ và Giám đốc → Tác giả: Bắp → Nhân vật: Bảo Khánh x Phương

Đăng bởi: BapNhi

3465 - 414 - 1

Chỉ cần anh thôi → Tác giả: Bắp → Note: Truyện là của tôi, chỉ được