Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Truyện của BnGiang

Wolf guy

Writing

Đăng bởi: BnGiang

88 - 0 - 8

Là một quyển truyện đã sản xuất thành anime nhưng diễn biến chắc chắn là thay đổi . Cô gái