Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Truyện của DuongMinhNguyet157

Đăng bởi: DuongMinhNguyet157

169236 - 2331 - 8

chick chick nữa chick mãi

Bạch Nhi

Writing

Đăng bởi: DuongMinhNguyet157

142 - 3 - 1

Tóm tắt nội dung Mọi thứ đều đã trở thành quá khứ, một con người đều có một nổi buồn

Đăng bởi: DuongMinhNguyet157

223 - 9 - 1

đoản tổng hợp

Đăng bởi: DuongMinhNguyet157

164692 - 3909 - 29

Ấy ấy, ta không cố tình phá, các ngươi tiếp tục đi!!! Nội dung Tiếng thở dốc trong một