Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Truyện của EuYoen

Đăng bởi: EuYoen

12569 - 1755 - 33

Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân Văn Cp: Trạm Trừng, OOC Bản gốc: Hoàn

Đăng bởi: EuYoen

2327 - 481 - 13

Tác giả: Mặc Nhiễm ( 墨染 ) Lời tác giả: Trạm Trừng Trạm Trừng Trạm

Đăng bởi: EuYoen

1197 - 148 - 4

Tác giả: Mặc Nhiễm Tình trạng: 4 chương (chưa hoàn) Cp: Lam Trạm (Thiên Càn) × Giang Trừng (Thiên Càn)

Đăng bởi: EuYoen

3177 - 589 - 15

Tác giả: Bất Dữ Quân Ngôn (不与君言) Tình trạng: 30 chương (chưa hoàn) Link: http://buyujunyan.lofter.com/ Thiết lập « Ma Đạo Tổ

Đăng bởi: EuYoen

8868 - 2064 - 35

[ Tích - - hệ thống đã lắp đặt, đang tiến hành ban đầu hóa ... ... ] [ Hệ thống

Đăng bởi: EuYoen

3990 - 586 - 15

Tác giả: Phồn Hoa Vi Quân Khai (繁花为君开) Tình trạng: 15 chương (chưa hoàn) __________ Giang Trừng trùng sinh đến Liên

Đăng bởi: EuYoen

5219 - 801 - 14

Tác giả: 子都 Link: zidou365.lofter.com (chưa hoàn) Giang Trừng trùng sinh bán hắc hóa, chủ Tiện Trừng hơi all Trừng, Vong Tiện

Đăng bởi: EuYoen

6176 - 792 - 14

Tác giả: Mặc Nhiễm ( 墨染) Giang Trừng trọng sinh khi hoàn đan cho Ngụy Vô Tiện. Bản gốc: kathelynwhite.lofter.com (chưa

Đăng bởi: EuYoen

438 - 136 - 4

Tên: 愿你归来,仍似少年 Tác giả: Trừng Vị Lật Tử A / Trừng Vị Hạt Dẻ A ( 澄味栗子吖 ) Giang • Vũ