Truyện của EuYoen

Đăng bởi: EuYoen

31615 - 3138 - 33

Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân Văn Cp: Trạm Trừng, OOC Bản gốc: Hoàn

Đăng bởi: EuYoen

16238 - 1702 - 18

Tác giả: 子都 Link: zidou365.lofter.com (chưa hoàn) Giang Trừng trùng sinh bán hắc hóa, chủ Tiện Trừng hơi all Trừng, Vong Tiện

Đăng bởi: EuYoen

9493 - 1134 - 13

Tác giả: Mặc Nhiễm ( 墨染 ) Lời tác giả: Trạm Trừng Trạm Trừng Trạm

Đăng bởi: EuYoen

19378 - 1985 - 33

Tác giả: Bất Dữ Quân Ngôn (不与君言) Tình trạng: 30 chương (chưa hoàn) Link: http://buyujunyan.lofter.com/ Thiết lập « Ma Đạo Tổ

Đăng bởi: EuYoen

9287 - 575 - 5

Tập hợp các đoản H

Đăng bởi: EuYoen

15335 - 1341 - 15

Tác giả: Mặc Nhiễm ( 墨染) Giang Trừng trọng sinh khi hoàn đan cho Ngụy Vô Tiện. Bản gốc: kathelynwhite.lofter.com (chưa

Đăng bởi: EuYoen

1851 - 254 - 4

Tác giả: 行得端坐得直,手机只玩一小时 Bản gốc: 5 Chương (chưa hoàn)

Đăng bởi: EuYoen

35400 - 5628 - 55

Tác giả: 倾晚/Khuynh Vãn ---------------------------- 【 Nhân sinh mỗi người đều tràn ngập lựa chọn đề, khi ngươi đứng ở ngã rẻ