Truyện của Gardenia_Augusta

Đăng bởi: Gardenia_Augusta

75 - 12 - 1

Nhân vật chính: Lý Thông, Thạch Sanh, (chắc sẽ có) công chúa. Thể loại: huyền huyễn, cổ đại, lãng mạn :)),

Đăng bởi: Gardenia_Augusta

1424 - 130 - 35

Dâng em một mớ lụa nhàu, Em về không khoác để dào tình tôi... Gồm ba phần: Phần 1: Lụa nhàu Phần 2:

Đăng bởi: Gardenia_Augusta

1769 - 80 - 5

"Một đồng dệt nợ, mua duyên Hai đồng gán lại chữ tin lòng chàng. Ba đồng gom hết giàu sang, Trầu

Đăng bởi: Gardenia_Augusta

572 - 64 - 21

Những xúc cảm vụn vặt và bất chợt của mình, bắt đầu từ năm mười bảy tuổi, biết thiết tha

Đăng bởi: Gardenia_Augusta

897 - 56 - 3

Duyên ải duyên ai? Mà lầm mà lạc. Duyên bởi tay ai? Mà duyên tan tác. Tình vàng nghĩa bạc, Thác cũng thành

Đăng bởi: Gardenia_Augusta

739 - 63 - 3

Nói lời phải giữ lấy lời, Ai ơi "bỏ bố trọn đời" nhớ chăng? (Định đặt "Bỏ bố" cho hợp

Đăng bởi: Gardenia_Augusta

312 - 27 - 4

"Năm mười bảy tuổi đó khi Quang Toản rút quân ra Bắc Hà để lại tôi đơn độc ở Phú

Đăng bởi: Gardenia_Augusta

249 - 27 - 3

Sợi tơ mỏng, kén tằm dày, Không duyên cũng thể nghĩa ngày muôn xưa. Mà rằng chẳng thoát hận - ưa, Đang tâm

Đăng bởi: Gardenia_Augusta

53 - 8 - 1

Chút cảm hứng từ nhân vật lịch sử Trần Quang Triều, cháu nội của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc

Đăng bởi: Gardenia_Augusta

97 - 13 - 1

Đời người đâu dễ dài lâu Tình mình nào có đậm sâu Tiếng yêu nát cả lụa nhàu Cho còn tiếc hận