Truyện của GhostCiel

Đăng bởi: GhostCiel

5644 - 779 - 33

Một đứa trẻ được ban phước lành từ một vị thần rồi ngủ say. Linh hồn rời khỏi thể xác

Đăng bởi: GhostCiel

156881 - 14405 - 68

" Ta không hiểu nổi con người nghĩ gì nữa, trước không hiểu, sau cũng không hiểu." cô đứng đó

Đăng bởi: GhostCiel

45424 - 4592 - 46

Văn án: Ở tương lai thời điểm ta chính là một cái không tốt tỷ tỷ, liền tại em gái

Đăng bởi: GhostCiel

86732 - 6389 - 50

Đây là đứa con thứ ba của ta, xin ủng cho... . " Cẩn

Đăng bởi: GhostCiel

895 - 120 - 6

Con người....như hay mặt của đồng xu vậy, thiện hay ác đều do họ quyết định Tôi, một đứa trẻ

Đăng bởi: GhostCiel

76623 - 6235 - 32

Tình yêu....là một thứ không có thật. Thử hỏi xem....yêu nhau ba năm, trải qua biết bao nhiêu sóng gió. Đến cuối