Truyện của HolyBroccoli

Đăng bởi: HolyBroccoli

136 - 26 - 1

A Vow Under The Mistletoes. Lấy bối cảnh tại một thế giới giả tưởng thần thoại, câu chuyện này xoay quanh