Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Truyện của JINANA_92

Đăng bởi: JINANA_92

775 - 104 - 1

By basicallykpoptrash (đã có sự đồng ý của au) Vui lòng không đem bản dịch đi nơi khác, cảm ơn.

Đăng bởi: JINANA_92

30992 - 3886 - 23

By YUGGED (đã có sự đồng ý của au) (now is vokdas) Vui lòng không đem bản dịch đi nơi khác,

Đăng bởi: JINANA_92

4019 - 368 - 3

By lowqualityyoongz. Đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang bản dịch đi nơi khác. Au: WARNING:

Đăng bởi: JINANA_92

329 - 66 - 3

...

Đăng bởi: JINANA_92

21237 - 1915 - 31

by -taejins (đã có sự đồng ý của au) Vui lòng không đem bản dịch đi nơi khác, cảm ơn.

Đăng bởi: JINANA_92

8121 - 829 - 10

TaeJin ~~~

Đăng bởi: JINANA_92

694 - 95 - 2

By ethereal-jin, đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang bản dịch đi nơi khác.

Đăng bởi: JINANA_92

35124 - 4460 - 46

.Này, cậu có tin vào định mệnh không?

Đăng bởi: JINANA_92

40858 - 2870 - 36

Chủ yếu là TaeJin và KookJin :3

Đăng bởi: JINANA_92

724 - 66 - 6

By sataellite (đã có sự đồng ý của au) Vui lòng không đem bản dịch đi nơi khác, cảm ơn.