Truyện của LGGioS

Đăng bởi: LGGioS

61 - 0 - 3

Haruo bị bắt buộc tham gia vào một trò chơi sinh tử. Một cuộc chơi mà đến cả người chơi

Đăng bởi: LGGioS

154 - 7 - 7

Tominatsu Kitsune, do một sơ suất của bản thân mà cậu đã một tính mạng của mình. Cậu được tái