Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Truyện của LGGioS

Đăng bởi: LGGioS

65 - 6 - 5

Tominatsu Kitsune, do một sơ suất của bản thân mà cậu đã một tính mạng của mình. Cậu được tái