Truyện của La_tu_van

Đăng bởi: La_tu_van

61 - 3 - 3

"Những chiếc lá ố vàng cuốn vòng theo từng đợt gió thoảng, chạm đất khẽ khàng và chạm cả lên

Papilione

Writing

Đăng bởi: La_tu_van

395 - 34 - 8

Một người chị đi tìm em gái, đến một nơi đầy rẫy quái vật đội lớp da người Một cô gái