Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Truyện của NguynHng903

Đăng bởi: NguynHng903

31 - 0 - 3

Đăng bởi: NguynHng903

460 - 16 - 2

Tác giả: Lữ Thiên Dật Edit: Song ngư gami Tả thực thế giới giáo phái mary sue 2 chương/tuần

Ảo Vcđ

Writing

Đăng bởi: NguynHng903

15 - 2 - 1

Của iêm+lấy trên face+đống tranh iêm cover P/S: chống chỉ định những thanh niên không biết đùa

Đăng bởi: NguynHng903

9 - 0 - 2

Telenovela hay tiểu thuyết truyền hình là từ được dùng để chỉ đến các phim truyền hình dài tập bằng

Đăng bởi: NguynHng903

76 - 20 - 20

Mị thấy hay nên cop đọc lúc rảnh thoii P/s: cái này mình sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau,chủ