Truyện của Niep_Niep

Đăng bởi: Niep_Niep

281194 - 2311 - 7

Thông báo mới: [Vì hiện tại mình đã chuyển nhà sang ứng dụng Novel Toon nên những chương còn lại

Đăng bởi: Niep_Niep

70673 - 3836 - 14

Là tất cả các đoạn ngắn mà Niếp viết. Lấy tên nhân vật chính làm tên đoản cho dễ phân biệt

Đăng bởi: Niep_Niep

855579 - 32442 - 155

Tên đầy đủ: LINH HỒN CỦA ÁC QỦY: TỔNG TÀI TÔI CHẲNG THỂ YÊU! Tác phẩm chính thức thứ nhất [No.1] Thể

Đăng bởi: Niep_Niep

1220335 - 1560 - 13

Truyện ngược, sủng, H, He Số chương: đang viết lại, chưa rõ tình trạng. Cô nói: Anh chỉ nhìn thấy em cười