Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Truyện của Niep_Niep

Đăng bởi: Niep_Niep

63508 - 3669 - 14

Là tất cả các đoạn ngắn mà Niếp viết. Lấy tên nhân vật chính làm tên đoản cho dễ phân biệt

Đăng bởi: Niep_Niep

250242 - 8811 - 30

Là các câu chuyện ngôn tình ngắn mà Niếp tự viết, sủng có, ngược có. Chủ yếu là đăng trên fb

Đăng bởi: Niep_Niep

799532 - 31781 - 136

Tên đầy đủ: LINH HỒN CỦA ÁC QỦY: TỔNG TÀI TÔI CHẲNG THỂ YÊU! Tác phẩm chính thức thứ nhất [No.1] Thể

Đăng bởi: Niep_Niep

1178687 - 705 - 2

Truyện ngược, sủng, H, He Số chương: đang viết lại, chưa rõ tình trạng. Cô nói: Anh chỉ nhìn thấy em cười