Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Truyện của ShiniTeengame

Đăng bởi: ShiniTeengame

1 - 0 - 1

haizz corna

Đăng bởi: ShiniTeengame

108 - 8 - 9

xuyên không vài liên quân và giúp đỡ mọi người

Đăng bởi: ShiniTeengame

145 - 6 - 6

sau khi satoshi kết thúc hành trình tại alola

Đăng bởi: ShiniTeengame

542 - 32 - 18

khá giống của anh kaki natsumi

Đăng bởi: ShiniTeengame

26 - 1 - 2

Y

Đăng bởi: ShiniTeengame

15 - 0 - 1

coi đi rồi biết