Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Truyện của Thanhxuan1511

Đăng bởi: Thanhxuan1511

254914 - 19079 - 105

Tác giả: Thanh Xuân Thể loại: Đam mỹ, khoái xuyên, chủ thụ, có chút ngược công, trong nóng ngoài lạnh thụ,

Đăng bởi: Thanhxuan1511

274 - 12 - 3

Tác giả: Thanh Xuân Thể loại: Đoản Đam mỹ, giáo chủ ngụy băng lãnh thụ x thủ hạ chậm tiêu công,

Đăng bởi: Thanhxuan1511

57325 - 2857 - 28

Tác giả: Thanh Xuân Thể loại: đam mỹ, cổ trang, chủ thụ, giáo chủ công, thần y sau phế nhân

Đăng bởi: Thanhxuan1511

60 - 5 - 2

Tác giả: Thanh Xuân Thể loại: Cường cường, đời thường, ngụy huynh đệ, HE. Nhân vật chính: Hạ Dịch × Đường Nhuệ Văn