Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Truyện của ThuNguyen23072001

Đăng bởi: ThuNguyen23072001

42213 - 3828 - 36

Truyện viết về SaRu. Vui lòng không copy ý tưởng truyện khi chưa có sự cho phép của tác giả!

Đăng bởi: ThuNguyen23072001

1370 - 114 - 1

Truyện chỉ có 1 phần viết về cặp đôi SaRu. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng

Đăng bởi: ThuNguyen23072001

1754 - 347 - 10

Truyện viết về cặp đôi Maru và Sara. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự cho phép của

Đăng bởi: ThuNguyen23072001

60415 - 5819 - 71

Truyện viết về cặp SaRu. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của mình! Mong mọi

Đăng bởi: ThuNguyen23072001

20452 - 2989 - 40

Truyện viết về cặp SaRu. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Mong

Đăng bởi: ThuNguyen23072001

43958 - 4454 - 56

Truyện viết về cặp đôi Maru-Sara. Vui lòng không copy ý tưởng truyện khi chưa có sự đồng ý của

Đăng bởi: ThuNguyen23072001

47918 - 3185 - 42

Truyện thứ ba mình viết về SaRu. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của mình.

Đăng bởi: ThuNguyen23072001

19509 - 3787 - 69

Truyện viết về cặp đôi Maru và Sara. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự cho phép của

Đăng bởi: ThuNguyen23072001

38500 - 1616 - 27

Truyện viết về Maru và Hansara (longfic)

Đăng bởi: ThuNguyen23072001

36193 - 2009 - 29

Truyện thứ 2 mình viết về cặp đôi Maru và Sara. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự