Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Truyện của Yagami_Tsuki

Đăng bởi: Yagami_Tsuki

7245 - 356 - 26

Những mẩu ý tưởng nảy sinh một cách vô tình, hầu hết thật đơn giản, không mấy khi trọn vẹn.

Đăng bởi: Yagami_Tsuki

1674 - 217 - 63

:v

Ereri stories

Writing

Đăng bởi: Yagami_Tsuki

2501 - 246 - 24

Mấy mẩu chuyện nhảm và hãm do một đứa ngu văn nghĩ ra. Thề là tôi đã nghĩ lúc H nước

Đăng bởi: Yagami_Tsuki

203 - 12 - 9

Tiếp nối những câu truyện ở phần một... Và đây là những gì khiến tôi trải qua những cảm xúc, nguyện

Đăng bởi: Yagami_Tsuki

154 - 16 - 6

Quá khứ đáng để trân trọng quá đi chứ ^^ Càng yêu thương con (oc) của mình bao nhiêu lại

Đăng bởi: Yagami_Tsuki

43 - 4 - 2

Quyết tâm ngày nào cũng vẽ, up phần thu hoạch lên đây.

Đăng bởi: Yagami_Tsuki

748 - 145 - 18

rating: 17+

Đăng bởi: Yagami_Tsuki

3 - 0 - 1

Fiction đầu tay cho những ngày chìm xuống và im lặng của bản thân. Cùng những cảm giác của bản

Đăng bởi: Yagami_Tsuki

386 - 32 - 2

Tôi không mấy tâm đắc với oneshot này. Bởi vì, cảm giác ấy tôi đã nhận định lầm.

Đăng bởi: Yagami_Tsuki

324 - 55 - 4

Quào... viết vào những đêm thao thức không yên, trăn trở, không lâu sau thì từ bỏ.