Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Truyện của YomiZA1

[Zodiac]

Writing

Đăng bởi: YomiZA1

2 - 1 - 1

tổng hợp. nhân vật chính là 12 chòm sao. thể loại: ngôn-đam, HE, SE, ngược. Đầy đủ.

Đăng bởi: YomiZA1

17331 - 1145 - 23

Just AllSon:)))

Đăng bởi: YomiZA1

19177 - 1107 - 12

Chỉ là một vài thông tin nho ngỏ mà ngộ biết thôi. Nếu ai đang muốn viết về thể loại này