Truyện của _Jessic_Princess_

Đăng bởi: _Jessic_Princess_

1861 - 186 - 5

"Natsu,cẩn thận" Lucy trúng một đòn đánh chí mạng chỉ để bảo vệ cho người đồng đội mình.Cô chết rồi ư?Cô

Đăng bởi: _Jessic_Princess_

280075 - 9646 - 39

Trứng nhặt được trên Pinterest hoặc Google nha