Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Truyện của Asrieldrummer

Đăng bởi: Asrieldrummer

40 - 9 - 2

một au của mị được chuyển thể từ au bổn war thay vì là con người thì nó sẽ là các

Đăng bởi: Asrieldrummer

21005 - 1068 - 17

Countryhumans( lượm lung tung)

funnytale

Writing

Đăng bởi: Asrieldrummer

427 - 67 - 4

truyện tranh do chính tay G làm rảnh vào ủng hộ nhé

Đăng bởi: Asrieldrummer

665 - 55 - 3

Lười viết

Đăng bởi: Asrieldrummer

23054 - 1465 - 138

Về undertale

Đăng bởi: Asrieldrummer

525 - 70 - 12

đứa nào có nhu cầu hỏi về bóe G hay mấy oc của ẻm thì vô đây

Đăng bởi: Asrieldrummer

160 - 50 - 6

nơi con viết về OTP để tự hít

Đăng bởi: Asrieldrummer

50 - 6 - 1

xem thì biết

Đăng bởi: Asrieldrummer

7845 - 1762 - 106

mị sẽ tống đống rác của mị vào đây