Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Truyện của Hanlong

Đăng bởi: Hanlong

218 - 0 - 1

Đăng bởi: Hanlong

110 - 0 - 1

Đăng bởi: Hanlong

401 - 1 - 1

Đăng bởi: Hanlong

694 - 0 - 1

Đăng bởi: Hanlong

140 - 0 - 1

Đăng bởi: Hanlong

116 - 0 - 1

Đăng bởi: Hanlong

109 - 0 - 1

Đăng bởi: Hanlong

134 - 0 - 1

Đăng bởi: Hanlong

111 - 0 - 1

Đăng bởi: Hanlong

30 - 0 - 1

*Giới thiệu: là FA ai chẳng muốn trở thành cao-phú-soái, lên làm CEO, cưới vợ bạch-phú-mỹ, đi hướng nhân sinh