Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Truyện của Hldt2912

Đăng bởi: Hldt2912

301 - 25 - 3

chuyên mục về cách dùng từ và phát triển fanfic của một số bạn chẻ'ss hiện nay.

Đăng bởi: Hldt2912

18420 - 2577 - 58

đóa thược dược, cài trên mái tóc đen.

Đăng bởi: Hldt2912

5146 - 477 - 30

nơi đăng tranh, đưa tin và phân tích liên quân mô bai :v

Đăng bởi: Hldt2912

125 - 23 - 3

creepy