Truyện của Miivu2408

Đăng bởi: Miivu2408

1042 - 62 - 2

- Tên truyện: Tổng tài lãnh khóc ☺☺ Thể loại: H ( nặng xíu 😶 ) Nhân vật truyện: Nam: + Winner: thiếu gia