Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Truyện của Mikaru_rink

Đăng bởi: Mikaru_rink

2834 - 218 - 15

Vâng,1 lần mị lên cơn và thế là cuốn này ra đời

Đăng bởi: Mikaru_rink

6917 - 680 - 30

Đừng quan tâm cái hình nhiều,vô đi,nhận request bất cứ luc nào(trừ lúc lười thôi)

Đăng bởi: Mikaru_rink

16556 - 677 - 14

Dành cho mấy mẹ thích countryhumans,và dĩ nhiên là sẽ có yaoi,má nào dị ứng thì đừng xem